AQUEST ES EL TITLE QUE HI HA A LA INTRO

Aquí va una petita decripcío del cuestionario