Consorci d’Educació de Barcelona. Be_Pro (2023.12.14)

Presentació, bibliografia i material audiovisual

«L’home a la recerca de sentit»

Viktor E. Frankl (1905 -1997) en aquest llibre ens presenta la vida d’un presoner d’un camp de concentració des de la visió d’un psiquiatre i hi formula la importància de l’esperança per superar el patiment, hi presenta el concepte de proactivitat i ens proposa un camí per recuperar l’equilibri emocional a través de la logoteràpia.

«Viktor Frankl y el sentido de la vida»

En aquest vídeo el professor Frankl ens explica les seves reflexions sobre la llibertat d’elecció, la responsabilitat davant del que passa i el patiment. Potser els dos aprenentatges més importants d’aquest video són els següents:

1. La desesperança és patiment sense propòsit

2. Tenim la llibertat d’escollir una actitud davant les condicions a què ens enfrontem

«Els 7 hàbits de la gent altament efectiva»

Stephen Covey ens parla en aquest llibre sobre la importància de canviar la percepció que tenim sobre les situacions en què ens trobem per fer-nos responsables dels nostres actes i de les conseqüències que els nostres actes generen.

Quan ens fem responsables augmentem la nostra efectivat ja que centrem la nostra atenció en allò que importa i que és gestionable i augmentem les possibilitats d’assolir els nostres objetius i recuperar l’equilibri emocional i vital.

Es divideix en 3 parts:

Part 1: assolir la “victòria privada” o l’autodomini

………… 1#. Ser proactiu

………… 2#. Comença amb una finalitat a la ment

………… 3#. Prioritza: fes en primer lloc el més important

Part 2: El treball en equip

………… 4#. Pensa en guanyar-guanyar

………… 5#. Busca entendre i després ser entès

………… 6#. Genera sinèrgies

Part 3: La millora contínua

………… 7#. Esmola la destral

«Coaching»

Aquest és el llibre de referència de John Withmore en el qual ens descriu els principis i les pràctiques per desenvolupar el potencial i el propòsit de les persones a través del coaching i el lideratge. El llibre presenta les bases del coaching i la seva famosa fórmula sobre el rendiment i, d’alguna manera, sobre la felicitat:

………… …… R = P – I

És una eina excel·lent per al desenvolupament de l’autolideratge lideratge en els negocis i la vida i també és una eina que pot beneficiar en gran mesura pares i mestres.

«Dopamina vs Serotonina: Placer y Felicidad. Dr. Lustig, autor de The Hacking of the American Mind»

Vivim en un món on regna la inmediatesa i la creença que sempre hem de ser feliços i obtenir tot el que volem: això ens porta a patsir amb excés quan les coses no van com esperàvem.

En aquesta entrevista el Dr. Lustig, autor «The Hacking of the American Mind: The Science Behind the Corporate Takeover of Our Bodies and Brains» ens explica la diferència entre el plaer i la felicitat i la seva relació amb la dopamina i la serotonina respectivament.